17:33Youth Bytes
Jongerenserie over geloof. Presentatie: Chad Daniel.
18:03David Maasbach
Programma met zang, muziek, interviews, reportages en een boodschap van David Maasbach.
18:33De film van je leven
Family7 volgde in 2015 het Hollandkoor op reis in Israël. Tijdens die reis werd het idee geboren om in het jaar dat de oprichting van de Staat Israël wordt herdacht opnieuw met koor en supporters naar Israël te gaan. Dit keer wordt het een reis waar Family7 kijkers bij aan mogen haken. Dat kan als koorlid of als reisgenoot. In deze serie krijgt u de gelegenheid om de sfeer te proeven, mee te kijken met de Nederlandstalige gidsen op bijzondere historische plekken en zelf te beoordelen of u de komende gedenkwaardige reis mee wil maken. Jan Quintus Zwart, dirigent van het Holland Koor en Dolf van de Vegte nodigen u hiervoor van harte uit.
19:00Wijs
Herhaling van seizoen 3. Bijbelquiz waarin twee kandidaten het tegen elkaar opnemen om te kijken wie de meeste bijbelkennis heeft. Presentatie: Bram Willems.